Välj en sida

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019 kl. 10:00 i Bolagets lokaler, Cylindervägen 18, Nacka Strand. Inregistrering kan ske från kl. 09:30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar...