Välj en sida

RW Bostads extra stämma den 14 december har beslutat att plocka bort avstämningsförbehållet från bolagsordningen och följaktligen avregistrera bolagets aktie från Euroclear. Framgent hanteras bolagets aktiebok av bolaget.

_____________________

Mvh,

RW Bostad AB

info@rwbostad.se