Välj en sida

Beslut på extra stämma 20-12-14

RW Bostads extra stämma den 14 december har beslutat att plocka bort avstämningsförbehållet från bolagsordningen och följaktligen avregistrera bolagets aktie från Euroclear. Framgent hanteras bolagets aktiebok av bolaget. _____________________ Mvh, RW Bostad AB...

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), org.nr. 556575-4537, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 23 juni kl. 1600 i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd...