Välj en sida

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RW BOSTAD AB (PUBL)

Aktieägarna i RW Bostad AB, 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juni kl 17 på bolagets kontor, Cylindervägen 18, Nacka Strand. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i bolagets...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RW BOSTAD AB (PUBL)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juli 2021 kl 10.30, Cylindervägen 18, Nacka Strand. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på...

Kallelse till årsstämma i RW Bostad AB (publ)

Aktieägarna i RW Bostad AB (publ), 556575-4537 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juli 2022 kl 10.30, Cylindervägen 18, Nacka Strand. A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd Bolagets aktiebok på...