Välj en sida

RW Bostad publicerar årsredovisningen för år 2018 vilken nu finns att ladda ned från bolagets hemsida, www.rwbostad.se.

RW Bostad AB har valt att endast erbjuda årsredovisningen i digitalt format. Årsredovisningen kan antingen laddas ned via hemsidan alternativt beställas via e-post till info@rwbostad.se.

Om RW Bostad

RW Bostad är ett fastighetsbolag på den svenska marknaden. RW Bostad skall skall verka för att skapa attraktiva bostäder i områden med god efterfrågan. Tillsammans med hyresgästerna vill vi skapa goda förutsättningar för ett tryggt boende.

Besök även: www.rwbostad.se