Investerare 2019-10-31T13:26:09+00:00

INVESTERAREFÖR INVESTERARE

Vårt mål är att förse investerare, kapitalmarknaden och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning och bolagets informationspolicy.

Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter och pressreleaser. All finansiell information publiceras och kan laddas ned från bolagets webbplats.