Investerare 2018-04-27T11:15:54+00:00

INVESTERARE



FÖR INVESTERARE

Vårt mål är att förse investerare, kapitalmarknaden och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning och bolagets informationspolicy.

Presentationer av bolaget görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter och pressreleaser. All finansiell information publiceras och kan laddas ned från bolagets webbplats.

KONTAKT

Gerry SommensjöCFO
Tel: +46 73-333 11 14