Loading...
Förvaltningsfastigheter 2019-11-05T13:14:44+00:00

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

RW Bostads skall genom långsiktigt ägande erbjuda attraktiva lokaler och bostäder.

Ett långsiktigt ägande innebär en grundläggande strategi att genom varsam förvaltning bibehålla och utveckla fastigheternas standard och attraktionskraft för både befintliga som nya hyresgäster oavsett om det avser bostadshyresgäster eller lokalhyresgäster.

Bolagets förvaltningsfastigheter är för närvarande belägna i Malmö, Ystad och Burlöv.