Loading...
Fastighetsutveckling 2019-11-05T12:19:33+00:00

FASTIGHETSUTVECKLING

RW Bostads tidigare verksamhet var att utveckla bostäder, framförallt bostadsrätter. Denna verksamhetsgren har avskilts och delats ut till aktieägarna. Avslutade projekt i RW Bostads regi presenteras nedan.