Loading...
Finansiella rapporter & prospekt 2017-11-29T09:53:51+00:00

FINANSIELL INFORMATIONSNABBFAKTA


INTÄKTER
223,5 mkr

ÅREST RESULTAT
57,8 mkr 

SOLIDITET
51,3%

RAPPORTER
Nyckeltal (miljoner kronor om inget annat anges)
2016201520142013
Intäkter223,5
163,484,126,6
Rörelseresultat74,256,319,93,5
Årets resultat57,830,117,83,3
Bokfört värde förvaltningsfastigheter159,0210,5307,0228,4
Anskaffningsvärde exploateringsfastigheter160,873,0--
Eget kapital
325,7227,4197,449,1
Räntebärande skulder210,6184,5220,4213,2
Rörelsemarginal, %33,234,423,713,2
Resultat per stamaktie
(exkl. utdelning på preferensaktie)
0,320,170,160,12
Avkastning på eget kapital, %20,114,013,56,4
Soliditet, %51,348,044,017,6
Antal stamaktier A184 225 784164 365 974164 365 97430 497 901
Antal preferensaktier B247 020247 020--
Kvotvärde aktier0,650,650,650,65
Eget kapital per aktie
(exklusive kapital hänförligt till preferensaktier)
1,621,221,201,59